Corona maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen
om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
 
 
In functie van de strengere maatregelen die de federale regering heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus, gelden volgende richtlijnen: 
 
                 We blijven onze opvang voorzien (zie reeds gemaakte afspraken) voor kinderen
                  van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...)
                  uitoefenen. 
 
                 Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. 
              Ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, gaan ouders daarover
                 met de directie in dialoog. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
 
               Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek tijdens de opvang dan contacteren we meteen de ouders
                  en vragen we het kind zo snel mogelijk op te halen. 
 
 
- Opvang van 7u tot 18u (op vrijdag tot 17u30).
- Woensdag 18 maart GEEN school / GEEN opvang. (pedagogische studiedag)
- Woensdag 25 maart en 1 april is het opvang tot 16u
(kleuters en leerlingen van DDG II Dahlialaan worden zoals steeds samen met DDG I Meersstraat opgevangen
in de school Meersstraat vanaf 11u30. Wij voorzien het vervoer.)
 
Volg onze communicatie zeker via GIMME :  https://app.gimme.eu/login

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Inloggen

Zoeken

Contact

 

Meersstraat 5

 1742 Sint-Katherina-Lombeek

tel.: 02/582 18 84

 

Dahlialaan 1 

1742 Sint-Katherina-Lombeek

tel.: 053/66 67 27